มีนาคม 2559
09 มีนาคม 2559 In Blog style

12801504

สุริยุปราคาบางส่วน ณ ตำแหน่ง 6°41'31.2"N 101°08'22.0"E วันที่ 9 มีนาคม 2559  โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน จ.ปัตตานี  ถ่ายตั้งแต่เวลา 7:11-8:37 น. ถ่าย 2 นาที ต่อ 1ภาพ 1/20 F--

f ภาพการเกิดสุริยุปราคาแต่ละช่วง