มกราคม 2565
18 มกราคม 2565 In Blog style
อัลฮัมดุลิลลาฮ ทางจังหวัดอนุญาตให้เปิดเรียนออนไซต์ได้ทั้งนักเรียนหอพักและไป-กลับ(แบบมีเงื่อนไข)เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา (10/1/65)
 
ภาคเรียนที่ ๑ ที่ผ่านมา หลังพยายามวางระบบและแก้ปัญหาที่เกิดจากการเรียนออนไลน์ ประเด็นสำคัญที่ค้นพบก็คือ แม้ระบบการเรียนออนไลน์จะมีประสิทธิภาพแค่ใหน แต่ก็มีนักเรียนที่ประสบปัญหาจากการเรียนในระบบนี้ ทั้งการเข้าไม่ถึงอินเตอร์เน็ต/ห้องเรียนออนไลน์ อุปกรณ์การเรียนไม่พร้อม ปัญหาทางเศรษฐกิจ หรือแม้แต่ขาดแรงจูงใจและการแนะนำเอาใจใส่จากผู้ปกครอง ตั้งธงได้เลยว่านักเรียนกลุ่มนี้มีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องได้รับการซ่อมเสริม มิฉะนั้นเขาจะตามคนอื่นไม่ทันหรือหลุดไปจากระบบการศึกษาไปเลย ถ้าจะเปิดเรียนออนไซต์ กลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มแรกๆที่จะต้องได้รับโอกาสนั้น
 
q1