เริ่มเปิดเรียนสำหรับนักเรียนไป-กลับ วันที่ 24 มกราคม 2565 

การเดินทาง : ด้วยรถโรงเรียน รถที่โรงเรียนจัดให้ หรือผู้ปกครองมาส่ง 

 

การเตรียมการก่อนมาเรียนออนไซต์ 

- ตรวจด้วยชุด ATK ภายใน 72 ชม. โดยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้

1. ขอตรวจที่โรงพยาบาลอำเภอ รพ.สต. ในพื้นที่ใกล้บ้านในวันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 พร้อมขอใบรับรอง โดยนักเรียนอาจจะต้องไปแจ้งเพื่อจองขอตรวจล่วงหน้า

2. ขอตรวจที่โรงเรียนในวันที่ 22 มกราคม 2565 (เฉพาะช่วงเช้า 9.00 - 12.00 น.) โดยไปขอเบิกชุด ATK ฟรีจากโรงพยาล/รพสต. โดยทำเรื่องขอจากแอพลิเคชั่น "เป๋าตังค์" ของลุงตู่ 

3. ขอตรวจที่โรงเรียนในวันที่ 22 มกราคม 2565 (เฉพาะช่วงเช้า 9.00 - 12.00 น.) โดยชำระค่า ATK 40 บาท 

 

- ลงทะเบียนรถโรงเรียน ที่โรงเรียน ในวันที่ 22 มกราคม 2565 (เฉพาะช่วงเช้า 9.00 - 12.00 น.)

- สำรวจความพร้อมเรื่องชุดนักเรียน เส้นผม ฯลฯ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบการแต่งกายของโรงเรียน 

หมายเหตุ สำหรับนักเรียนหอพัก จะมีการตรวจด้วยชุด ATK ซ้ำในวันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 ช่วงบ่าย โดยทีมงานจาก รพ.สต.นาประดู่ (โรงเรียนเตรียมชุดตรวจ ATK ให้ฟรี)

สำหรับนักเรียนไป-กลับ จะมีการสุ่มตรวจด้วยชุด ATK ฟรี เป็นระยะ เพื่อเฝ้าระวังการระบาด

หากมีปัญหาสงสัย สอบถามได้ที่ฝ่ายปกครอง อ.อับดุลการีม สาหลำ 089-468-3530

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง 

word icon  3 เดือนกับการเตรียมการเปิดออนไซต์ และทิศทางการจัดการเรียนการสอนหลังจากนี้

 

ผังห้องเรียน 

17012022125413

 

การขอเบิกชุด ATK ด้วยแอพพลิเคชั่น "เป๋าตัง" 

 

paotang1

paotang2

 

 

Comments powered by CComment

เข้าสู่ระบบ