32350141

12-13 พฤษภาคม 2561 กิจกรรมโครงการหนังสือผู้นำตอนพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะการพูดสภานักเรียนสำหรับสภานักเรียน ประจำปี 2561 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขปัตตานี 

fอัลบั้มภาพ 1fอัลบั้มภาพ 2

Write comment (0 Comments)

 32767436

2-4 พฤษภาคม 2561 สำหรับนักเรียน ม.4 AEP ศูนย์ทดสอบภาษา มอ.ปัตตานี

Write comment (0 Comments)

นักเรียนจำนวน 20 คน เข้าร่วมค่ายภาษาอังกฤษ ณ เมืองปาเร่ ประเทศอินโดเนเซีย ระหว่างวันที่ 7 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2561 

f อัลบั้มภาพกิจกรรม

Write comment (0 Comments)

2610125

นายเนาวาฟ เล๊ะนุ๊ ชั้น ม.3 และนางสาวฟิตเราะห์ หัดขะเจ ม.5 ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการทูตวัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่น รุ่นที่ 7 โดยความร่วมมือระหว่าง ศอ.บต. และเมืองอิวากิ ประเทศญี่ปุ่น ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม - 10 พฤษภาคม 2561 

fอัลบั้มภาพกิจกรรม 1fอัลบั้มภาพกิจกรรม 2

Write comment (0 Comments)

31398330

ผู้บริหารและหัวหน้ากลุ่มสาระประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณโรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถานและวิทยาลัยเทคโนโลยีอาซิซสถานพณิชยการ ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 28-29 เมษายน 2561 ณ อามาน่า แปซิฟิก รีสอร์ท สะกอม

f อัลบั้มภาพกิจกรรม

Write comment (0 Comments)

เข้าสู่ระบบ