2610125

นายเนาวาฟ เล๊ะนุ๊ ชั้น ม.3 และนางสาวฟิตเราะห์ หัดขะเจ ม.5 ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการทูตวัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่น รุ่นที่ 7 โดยความร่วมมือระหว่าง ศอ.บต. และเมืองอิวากิ ประเทศญี่ปุ่น ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม - 10 พฤษภาคม 2561 

fอัลบั้มภาพกิจกรรม 1fอัลบั้มภาพกิจกรรม 2

29186500

Comments powered by CComment

เข้าสู่ระบบ