PinkAzcup

29 พฤศจิกายน 2562

พิธีเปิดการแข่งขันฟุตซอลอาซิซสัมพันธ์ Pink AZ Cup 4th ณ ยิมเนเซี่ยม 80 ปี อาซิซสถาน ประธานในพิธีโดย อ.มูหัมหมัดนาสีรูดดีน เล๊ะนุ๊ ผู้จัดการโรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน

 จัดโดยสภานักเรียนโรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน  และ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคโนโลยีอาซิซสถานพณิชยการ

Comments powered by CComment

เข้าสู่ระบบ