39454443

นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศการแข่งขันโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ด้วย ARDUINO ระดับมัธยมศึกษา (ม.1 - ม.6) ระหว่างวันที่ 16-17 สิงหาคม 2561 งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

ผลการแข่งขัน
-ได้รับรางวัลชนะเลิศ
นายอดิลัน แวเลาะมะ
นายอัลมุซตารี ทองช่วย
นายปุญญพัตน์ บุญเริงศักดิ์
-ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
นายเกียรติภพ อิยุโสะ
นายฮาซัน บดินทร์เราะห์มาน
นายไฟซอล โตะวี

f อัลบั้มภาพกิจกรรม

Comments powered by CComment

เข้าสู่ระบบ