ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงซอบารีย๊ะ ดอเลาะ และเด็กหญิงนูรอัยนี มะเสาะ ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนศูนย์ สอวน.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เข้าแข่งขันขันดาราศาสตร์ โอลิมปิกระดับชาติ ปีการศึกษา 2563

และแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การอบรมค่าย 2 ประกอบด้วย
1.นายริฟฮาน วันอิดริส
2.นางสาวอัศกียา บินหรีม
3.นางสาวนิกฟาเดียร์ สาเล็ง

soba1

 

nuraini

Comments powered by CComment

เข้าสู่ระบบ