nawwaf
ขอแสดงความยินดีกับนายเนาวาฟ เล๊ะนุ๊ ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 18 (Thailiand Biology Olympiad 2021)
และสามารถเข้าอบรม(สสวท)คัดเลือกผู้แทนประเทศไปแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ โอลิมปิกระหว่างประเทศ ประจำปี 2564

Comments powered by CComment

เข้าสู่ระบบ