ร่วมกิจกรรมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ ตำบล

37059846

12 กรกฎาคม 2561 ณ หมู่ 2 ตำบลนาประดู่ 

f อัลบั้มภาพกิจกรรม 

ร่วมแสดงนิทรรการศึกษาธิการส่วนหน้า

36898405

11 กรกฏาคม 2561 ชมรมดาราศาสตร์และงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนร่วมแสดงนิทรรศการในงานกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) เคลื่อนที่จังหวัดปัตตานี (อำเภอโคกโพธิ์) ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต 2 

f อัลบั้มภาพกิจกรรม 1  f อัลบั้มภาพกิจกรรม 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560

สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 
ประจำปีการศึกษา 2560 

สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ณ ศูนย์การแข่งขันจังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่าง วันที่ 19-21 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560

fอัลบัมภาพกิจกรรม 

คุณอยู่ที่: Home News and Events