วันสุดท้ายของการเรียนการสอนในภาคเรียนนี้คือวันที่ 3 มีนาคม 2565
ปิดหอวันที่ 4 มีนาคม 2565 เปิดหออีกครั้งหนึ่งระหว่างวันที่ 20-30 มีนาคม 2565 (นักเรียนที่จะอยู่หอพักช่วงดังกล่าวต้องลงทะเบียนและมาอยู่ประจำ) 
 
การเรียนการสอน
เนื่องจากพบการระบาดของโควิดในกลุ่มครูและนักเรียน จึงกำหนดให้เรียนออนไลน์จนถึงวันที่ 27 ก.พ. 65
พิจารณาการเปิดออนไซต์อีกครั้งในวันที่ 28 ก.พ. – 3 มีนาคม 2565 เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนเคลียร์งาน/สอบเพิ่มเติมในส่วนของภาคเรียนนี้
ในวันทำการของ รร. ตลอดเดือนมีนาคม เป็นช่วงของการเรียนซัมเมอร์(นักเรียนที่ติด กต.) การแก้ค้างเก่าสำหรับนร. ม.3/ม.6  ยกเว้นระหว่างวันที่ 8-10 มีนาคม  2565 ที่มีการอบรมสัมมนาบุคลากร 
 
การตรวจด้วยชุด ATK
ATK คุณครู-บุคลากร นักเรียนหอพัก นักเรียนชั้น ม. 1-2 4-5 ที่อยู่ในพื้นที่โคกโพธิ์/มาออนไซต์ก่อนหน้านี้ ในวันที่ 22 ก.พ. 65
ATK นักเรียนชั้น ม. 3/ ม.6 วันที่ 23 ก.พ. 65
ย้ำขอให้มา มิฉะนั้นจะมีปัญหาในการเรียนออนไซต์ช่วงสัปดาห์สุดท้ายและการแก้ กต./สอบแก้ค้างเก่าในเดือนมีนาคม 2565
 
การแจกเงินอุดหนุนอุปกรณ์การเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 จะแจ้งในทราบอีกครั้ง
 
 
 
 

Comments powered by CComment

เข้าสู่ระบบ