- นักเรียนไป-กลับ ม. 3 และ ม.6 ที่อยู่ในพื้นที่อำเภอโคกโพธิ์ และนักเรียนหอพัก ที่ยังไม่ได้เข้าเรียนออนไซต์ สามารถเข้าเรียนได้ตั้งแต่บัดนี้(ถ้าไม่อยากให้เสียการเรียนกรณีนักเรียนหอพัก ก็ให้มาในช่วงวันหยุดศุกร์-เสาร์นี้) โดยต้องนำใบรับรอง ATK ไม่ต่ำกว่า 72 ชม.และหลักฐานการฉีดวัคซีน มาติดต่อที่ฝ่ายปกครองเพื่อขอ School Pass สำหรับนักเรียนหอพัก จะมีการ ATK อีกครั้งหลังมาอยู่หอครบ 1 สัปดาห์

- นักเรียนไป-กลับ ม. 3 และ ม.6 ที่อยู่นอกพื้นที่อำเภอโคกโพธิ์ ให้รอประกาศและผลจากการประชุมของ สบค.จังหวัดในวันจันทร์ที่ 7 ก.พ. 65 ว่าจะให้มาเรียน on-site อย่างเป็นทางการวันใหน แต่ในช่วงวันที่ 7-8 ก.พ. 65 นักเรียนสามารถไปติดต่อขอตรวจ ATK และขอใบรับรองได้ก่อน  จะได้ไม่เสียเวลา่เรียนเมื่อทางจังหวัดประกาศ 

สำหรับนักเรียนที่ต้องใช้บริการรถรับส่งของโรงเรียน ให้แอดไลน์ตาม Qr-Code ด้านล่าง แจ้งประสงค์จะขึ้นลงบริเวณใหน เพื่อที่โรงเรียนจะได้วางแผนเรื่องรถรับส่ง และประกาศเส้นทางเดินรถในไลน์ดังกล่าวต่อไป

สำหรับนักเรียนที่มาได้เองกับยานพานะส่วนตัว ก็ให้รอประกาศอย่างเป็นทางการจากทางโรงเรียน 

schoolbus

 

Comments powered by CComment

เข้าสู่ระบบ