NASA เผยภาพแบบละเอียดสูงมากของดาวพลูโตภาพแรกที่ส่งมาโดยยาน New Horizons บริเวณเทือกเขาที่เรียกว่า “อัลอิดรีซีย์” (al-Idrisi mountains)

อีเมล พิมพ์

NASA เผยภาพแบบละเอียดสูงมากของดาวพลูโตภาพแรกที่ส่งมาโดยยาน New Horizons บริเวณเทือกเขาที่เรียกว่า “อัลอิดรีซีย์” (al-Idrisi mountains)

(ภาพแบบละเอียดสูงมากของดาวพลูโตภาพแรกที่ส่งมาโดยยาน New Horizons แสดงรอยต่อระหว่างที่ราบที่เรียกว่า Sputnik Planum ที่มีสภาพราบเรียบคล้ายผิวลูกบิลเลียด กับบริเวณภูเขาน้ำแข็งที่เรียกว่าเทือกเขา “อัลอิดรีซีย์” al-Idrisi mountains จาก New Horizons returns first, best images of Pluto  https://astronomynow.com/2015/12/04/new-horizons-returns-first-best-images-of-pluto/)

วันที่ 4 ธันวาคม ที่ผ่านมา NASA เผยภาพผิวดาวพลูโตแบบความละเอียดสูงมากภาพแรกที่ได้จากการผ่านใกล้ของยาน New Horizons เมื่อเดือนกรกฎาคม ที่ผ่านมา มีภาพรอยต่อระหว่างที่ราบที่เรียกว่า Sputnik Planum ที่มีสภาพราบเรียบคล้ายผิวลูกบิลเลียด กับบริเวณภูเขาน้ำแข็งที่เรียกว่าเทือกเขา “อัลอิดรีซีย์” al-Idrisi mountains ตามชื่อของนักภูมิศาสตร์อาหรับที่มีชื่อเสียงในยุคกลาง

ชื่อที่ได้รับการเสนอ เพื่อระบุตำแหน่งบนดาวพลูโต จาก http://www.aminoapps.com/page/doctor-who/8180844/tardis-on-plutos-moon

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ (Horizons, New. "Team". Pluto Name Bank Proposal 2015-07-07. NASA. Retrieved 2015-08-05. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pz1AF-fe0TV9YcNl502ThK04hxigxtv04GqtJ380E3I/edit#gid=0)

มุฮัมมัด อัลอิดรีซีย์ มีชีวิตระหว่างปี ค.ศ. 1100 – 1165 เกิดที่เมืองซับตะห์ บนฝั่งอัฟริกาเหนือ ศึกษาในเมืองคอร์โดบา ศูนย์กลางของมุสลิมในสเปน และเดินทางไปอัฟริกาเหนือ สเปน ข้ามเทือกเขาพิเรเนส ไปตามชายฝั่งตะวันตกของฝรั่งเสส ข้ามไปยังเกาะอังกฤษ ไปฮังการี และอนาโตเลีย ใช้ชีวิตในวังของกษัตริย์โรเจอร์ที่ 2 ผู้นำนอร์แมนแห่งเกาะซิซิลีอยู่นาน 15 ปี ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1138 พวกนอร์แมนอพยพมาจากทางเหนือของยุโรป และพิชิตเกาะซิซิลีจากอาหรับได้ในปี ค.ศ. 1092 แต่ก็ยังอนุญาตให้มีชุมชนชาวอาหรับบนเกาะซิซิลีได้

แผนที่จัดทำขึ้นตามตำราของอัลอิดรีซีย์ เป็นแผนที่กลับบนลงล่าง ด้านบนคือทวีปอัพริกา ขณะที่ด้านล่างเป็นทวีปยุโรป แผนที่ของเขาเป็นรูปทรงกลม มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 37,000 กิโลเมตร

เขารวบรวมและตรวจสอบข้อมูลที่ได้จากการสอบถามจากกลุ่มพ่อค้า นักเดินทาง จากหลายๆแหล่งเพื่อ จัดทำแผนที่โลกที่รู้จักกันในสมัยนั้น แบ่งตามเส้นลองติจูดและละติจูดที่อ้างอิงระบบพิกัดภูมิศาสตร์ของทอเลมี นักดาราศาสตร์ชาวกรีก และอิศฮาค อิบนุอัลฮะซัน อัซซัยยาต นักดาราศาสตร์ชาวอาหรับ แผนที่ของเขาเป็นรูปทรงกลม มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 37,000 กิโลเมตร แบ่งออกเป็น 7 ภูมิภาค ประกอบด้วยแผนที่ 70 ส่วน เมื่อประกอบแผนที่เข้าด้วยกันจะเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ครอบคลุมรายละเอียดของทวีปยุโรป และเอเซียส่วนใหญ่ ทะเลสาบแคสเปี้ยนและอะราล ตอนเหนือของทวีปอัพริกา ต้นกำเนิดแม่น้ำไนล์ เกาะต่างๆในมหาสมุทรอินเดีย ดินแดนตะวันออกไกลที่พ่อค้าอาหรับเดินทางไปถึง ระบุถึงดินแดนที่เต็มไปด้วยน้ำแข็งของฟินด์แลนด์ และเกาะกรีนแลนด์ ซึ่งเขาเรียกว่า ไอรลันดะห์ อัลกะบีเราะห์ (Great Ireland) ส่วนนี้น่าจะเป็นข้อมูลที่ได้จากพวกนอร์แมนซึ่งชำนาญการเดินเรือในยุโรปเหนือ ตำราแผนที่ที่เขาจัดทำขึ้นนี้เสร็จสิ้นในปี ค.ศ. 1154 เรียกชื่อตำรานี้ว่า نزهة المشتاق في اختراق الآفاق (การเดินทางที่น่ารื่นรมย์สู่ดินแดนอันไกลโพ้น) The book of pleasant journeys into faraway lands หรือ The pleasure of him who longs to cross the horizons ซึ่งนี่คือเหตุผลที่ทีมงานของ NASA เสนอตั้งชื่อบริเวณ al-Idrisi mountains บนดาวพลูโต

แผนที่ของอัลดิรีซีย์ แบ่งออกเป็น 7 ภูมิภาค ประกอบด้วยแผนที่ 70 ส่วน เมื่อประกอบแผนที่เข้าด้วยกันจะเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า

ตำราเล่มนี้รู้จักกันในนามของ Tabula Rogeriana ในฐานะที่เขาเขียนและจัดทำแผนที่นี้ให้แก่กษัตริย์โรเจอร์แห่งซิซิลี ฉบับภาษาอาหรับถูกพิมพ์ที่โรม เมื่อปี ค.ศ. 1592 ในชื่อ De geographia universali or Kitāb Nuzhat al-mushtāq fī dhikr al-amṣār wa-al-aqṭār wa-al-buldān wa-al-juzur wa-al-madā’ in wa-al-āfāq เป็นตำราภาษาอาหรับเล่มแรกที่มีการพิมพ์ขึ้น ถูกแปลเป็นภาษาละตินและจัดพิมพ์ในปี ค.ศ. 1619 ในบรรดานักภูมิศาสตร์มุสลิมยุคกลางแล้ว อัลอิดรีซ๊ย์ได้รับการยอมรับว่ามีอิทธิพลต่อวิชาการภูมิศาสตร์ของยุโรปมากที่สุด

ฉบับภาษาอาหรับถูกพิมพ์ที่โรม เมื่อปี ค.ศ. 1592 ในชื่อ De geographia universali or Kitāb Nuzhat al-mushtāq fī dhikr al-amṣār wa-al-aqṭār wa-al-buldān wa-al-juzur wa-al-madā’ in wa-al-āfāq 

หนังสือของอัลอิดรีซีย์บรรยายถึงฟินด์แลนด์

แผนที่ของอัลอิดรีซีย์ แสดงบริเวณทะเลสาบแคสเปี้ยนและอาเซอร์ไบญาน

แผนที่อัลอิดรีซีย์แสดงทะเลมาร์มารา