อิสลามและทฤษฎีวิวัฒนาการ

 บทความที่โต้แย้ง คัดค้าน และหลักฐานหักล้างทฤษฎีวิวัฒนาการ บทแปลจากเว็บไซต์ Harunyahya.com และจากกระทู้ตามเว็บบอร์ดต่างๆที่มีการสนทนาเรื่องนี้