056 สบู่ดำ

ชื่อพื้นเมือง : สบู่ดำ

ชื่อวิทยาศาสตร์  :  Jatropha curcas L.

ชื่อวงศ์ : EUPHORBIACEAE

ลักษณะวิสัย ; ไม้พุ่มยืนต้นขนาดกลาง

ลักษณะพิเศษ : สวนยอดหรือก้านมียางสีขาวขุ่นคล้ายนำ้นม มีกลิ่นเหม็นเขียว

ประโยชน์ : ใบอ่อนสามารถนำมานึ่ง เปลือกไม้สามารถนำมาสกัดเอาแนนิน ใช้ในอุตหกรรมหนังได้ลำต้นสามานำมาต้มกิน