036 เทพธาโร

ชื่อพื้นเมือง : เทพธาโร

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cinnamomum porrestum (Roxb.) Kosterm.

ชื่อวงศ์ : LAURACEAE

ลักษณะวิสัย                       : ไม้ต้น

ลักษณะพิเศษของพืช          : ใบมนป้อม เนื้อในมีกลิ่นการบูน

บริเวณที่พบ                         : สวนพฤกษศาสตร์

การขยายพันธุ์                      : การเพาะเมล็ดและการปักชำ

ประโยชน์                             : เปลือกต้นชั้นใน ใช้เป็นเครื่องเทศ ยาขับลม แต่งกลิ่น