060 จั๋ง

ชื่อพื้นเมือง :  จั๋ง

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Rhapis exclesa ( Thanb) Henry ex Rehderr

ชื่อวงศ์ : ARECACEAE

ลักษณะวิสัย : ปาล์ม

ลักษณะพิเศษของพืช : เป็นปาล์มที่มีขนาดเล็ก ลำต้นเป็นกอคล้าย กอไผ่ใบย่อยแตกออกจากกันเป็นแฉก

บริเวณที่พบ   :  หน้าอาคาร 1

การขายพันธุ์ : โดยการเพาะเมล็ดและแยกหน่อ

ประโยชน์ :  ใช่เป็นไม้ประดับส่วนทั่วไป