050 พลับพลึง

ชื่อพื้นเมือง:พลับพลึง

ชื่อวิทยาศาสตร์:crinum asiaticun

ชื่อวงศ์:AMARYLLIDACEAE

ลักษณะพิเศษของพืช:มีหัวใต้ดิน

บริเวณที่พบ:สวนพฤกษศาสตร์

การขยายพันธู์:โดยใช้เหง้า

ประโยชน์:สมุนไพรใช้รักษาอาการฟกชำเคล็ดขัดยอกและบรรเทาอาการปวด