054 ตาลฟ้า

ชื่อพื้นเมือง : ตาลฟ้า

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Bismarckia nobilis Hildebr. & H. Wendl.

ชื่อวงศ์ : ARECACEAE

ลักษณะวิสัย : ปาล์ม

ลักษณะพิเศษของพืช : คล้ายต้นตาลโตนด

บริเวณที่พบ : หน้าน้ำตก

การขยายพันธุ์ : การเพาะเมล็ด 

ประโยชน์ : ใบใช้มุงหลังคา ฝาบ้าน หรือ สานเป็นตะกร้า แกนกลางลำต้นรับประทานได้