041 ประดู่บ้าน

ชื่อพื้นเมือง                        :  ประดู่บ้าน

ชื่อวิทยาศาสตร์                  :  Pterocarpus  indicus Willd.

ชื่อวงศ์                              : LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE

ลักษณะวิสัย                       : ไม้ต้น

ลักษณะพิเศษของพืช           : ช่อดอกบานพร้อมกัน กลิ่นหอม

บริเวณที่พบ : หลังอาคาร 1

การขยายพันธุ์ :  ตั้งแต่การเพาะเมล็ด การเสียบยอด การทาบกิ่ง การตอนกิ่ง

ประโยชน์ :  เนื้อไม้ แข็งทนทานใช้ทำเครื่องเรือน ด้ามเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ เมล็ดเป็นยา