015 ชวนชม

ชื่อพื้นเมือง       :  ชวนชม

ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Adenium obesum  Forsk.  Roem. and Schult.

ชื่อวงศ์              : APOCYNACEAE

ลักษณะวิสัย       : ไม้พุ่ม

ลักษณะพิเศษของพืช  : ต้นเเละใบมียางสีขาวขุ่น

บริเวรที่พบ          : สวนนก

การขยายพันธุ์      : การปักชำกิ่ง การเสียบยอด การตอนกิ่ง การเพาะเมล็ด

ประโยชน์             : ไม้ประดับ