045 ว่านกาบหอย

ชื่อพื้นเมือง                  :    ว่านกาบหอย

ชื่อวิทยาศาตร์              :     Tradescantia spathacea Stearn

ชื่อวงศ์                       :     COMMELINACEAE

ลักษณะวิสัย                :    ไม้ล้มลุก

ลักษณะพิเศษของพืช    :    ใบเปราะมียางใส

บริเวณที่พบ                 :   สวนพฤกษศาสตร์

การขยายพันธุ์              :    การปักชำ เเยกหน่อ

ประโยชน์                    :    ใบ พอกเเก้ฟกช้ำบวม ต้มดื่มเเก้ร้อนใน