040 เฟิร์นข้าหลวงหลังลาย

                    

ชื่อพื้นเมือง       : เฟิร์นข้าหลวงหลังลาย

ชื่อวิทยาศาสตร์  : Asplenium nidus L.

ชื่อวงศ์               : ASPLENIACEAE

ลักษณะวิสัย        : เฟิร์น

ลักษณะพิเศษของพืช : ท้องใบมีสปอร์เรียงเป็นแถวตามเส้นใบ

บริเวณที่พบ         : หลังอาคาร1

การขยายพันธุ์      : ด้วยสปอร์

ประโยชน์             : ปลูกเป็นไม้ประดับ