035 โมกบ้าน

ชื่อพื้นเมือง                     : โมกบ้าน

ชื่อวิทยาศาสตร์               : Wrightia religiosa Benth. ex Kurz

ชื่อวงศ์                           : APOCYNACEAE

ลักษณะวิสัย                   : ไม้พุ่ม

ลักษณะวิเศษของพืช      : ลำต้นเรียบมีจุดข้าว ดอกชั้นเดียว

บริเวณ                           : น้ำตกอาซิซสถาน

การขยายพันธุ์                 : โดยการเพาะเมล็ด การตอน การปักชำ

ประโยชน์                       : รากใช้ปรุงยารักษาโรคผิวหนังจำพวกโรคเรื้อน