047 เทียนทอง

ชื่อพื้นเมือง : เทียนทอง

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Duranta erecta L.

ชื่อวงศ์ : VERBENACEAE

ลักษณะวิสัย : ไม้พุ่ม

ลักษณะพิเศษของพืช : ใบมีสีเหลืองทอง

บริเวณที่พบ : หน้าอาคาร 2

การขยายพันธุ์ : ด้วยเมล็ด ตอน และปักชำกิ่ง

ประโยชน์ : เป็นไม้ประดับ