034 สายหยุด

ชื่อพื้นเมือง                  :   สายหยุด

ชื่อวิทยาศาตร์              :    Desmos chinensis Lour.

ชื่อวงศ์                       :     ANNONACEAE

ลักษณะวิสัย                :    ไม้รอเลื้อย

ลักษณะพิเศษของพืช    :    หอมตอนเช้า

บริเวณที่พบ                 :   สวนพฤกษศาสตร์

การขยายพันธุ์              :    เพาะเมล็ด ตอนกิ่ง

ประโยชน์                    :    ปลูกเป็นไม้ประดับ