048 ชมพู่

ชื่อพื้นเมือง                     : ชมพู่

ชื่อวิทยาศาสตร์            : Eugenia javanica

ชื่อวงศ์                           : MYRTACEAE

ลักษณะวิสัย                 : ไม้ต้น

ลักษณะพิเศษของพืช   : กลีบดอกสีขาวมีเกสรจำนานมาก

บริเวณที่พบ               : สนามฟุตบอล

การขยายพันธุ์             : การเพาะเมล็ด ตอนกิ่ง

ประโยชน์                    : พืชเศรษฐกิจ