030 ทุ้งฟ้า

 

 

ชื่อพื้นเมือง  :     ทุ้งฟ้า

ชื่อวิทยาศาสตร์  : Alstonia macrophylla Wall. ex G.Don

ชื่อวงศ์    :     APOCYNACEAE

ลักษณะวิสัย    :     ไม้ต้น

 ลักษณะพิเศษของพืช :ดอกช่อสีขาวกลีบดอก 5 แฉกคล้ายดาว

บริเวณที่พบ :     สวนพฤกษศาสตร์

การขยายพันธุ์ :    โดยเมล็ด

ประโยชน์ :     บำรุงร่างกาย บำรุงกำหนัด