ค่าย ฺBestari Solat สำหรับ นร.ม.๑ รุ่นที่ 4

อีเมล พิมพ์

18-19 ธ.ค.2557 ค่าย ฺBestari Solat สำหรับ นร.ม.๑ รุ่นที่ 4 จำนวน 30 คน เป็นกิจกรรมเพื่อทำความเข้าใจและตรวจสอบความถูกต้องในการทำอิบาดัตละหมาดของ นร.ม.๑ ทั้งการปฏิบัติและการอ่าน โดยมีทีมงานครู และนร .รุ่นพี่ เป็นวิทยการ ณ มุศ็อลลาโรงเรียนและมุศ็อลลาหอพัก นร.หญิง

อบรมปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

อีเมล พิมพ์

19/12/57 นร.ม.3 SMP ใช้ห้องปฏิบัติการเพื่อเรียนรู้และปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ที่ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอ.ปัตตานี

อัลบั้มภาพการอบรมปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ จำนวน 41 รูป 

อ่านเพิ่มเติม: อบรมปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

นักเรียนได้รับรางวัลการแข่งขันการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ม ต้น งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์

อีเมล พิมพ์

18 สิงหาคม 2558 ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงดารียะ สาเม๊าะ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ม ต้น งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ประจำปี 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

แบ่งปันแด่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมอำเภอสะบ้าย้อย

อีเมล พิมพ์

25 ธ.ค. 57 หลายชุมชนรอบนอกเทศบาลสะบ้าย้อย แถวๆแม่น้ำที่ไหลลงสู่แม่น้ำเทพายังจมอยู่ใต้น้ำ นักเรียนแถวนี้ขาดเรียนมา 4-5 วันแล้ว

อัลบั้มภาพกิจกรรมช่วยเหลือ จำนวน 86 รูป

อ่านเพิ่มเติม: แบ่งปันแด่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมอำเภอสะบ้าย้อย

สภานักเรียนโรงเรียนสามัคคีศาสตร์วิทยาเยี่ยมชมโรงเรียน

อีเมล พิมพ์

คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนสามัคคีศาสตร์วิทยา อ. สะเดา ศึกษาดูงานของสภานักเรียนโรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน ระหว่างวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2558

อัลบั้มภาพ จำนวน 30 รูป

นศท นำเสนอการปฏิบัติงานของหน่วยฝึก นศท.จังหวัดทหารบกปัตตานี

อีเมล พิมพ์

7 สิงหาคม 2558 กองพันนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถานนำเสนอการปฏิบัติงานของหน่วยฝึก นศท.จังหวัดทหารบกปัตตานี ในพิธีประดับเครื่องหมายยศร้อยตรี ประจำปี ๒๕๕๘ ณ สโมสรทหารบก

 อัลบั้ม ภาพการนำเสนอ ณ สโมสรทหารบก จำนวน 23 รูป

อ่านเพิ่มเติม: นศท นำเสนอการปฏิบัติงานของหน่วยฝึก นศท.จังหวัดทหารบกปัตตานี

นักเรียนร่วมกิจกรรมโครงการยุวทูตไทย-ญึ่ปุ่น 2557

อีเมล พิมพ์

นายมาหาเดร์ สุหลง นร.ม.5 หนึ่งใน 7 เยาวชนที่ได้รับคัดเลือกจากศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เข้าร่วมโครงการยุวทูตแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 17 มีนาคม - 13 พฤษภาคม 2557 ณ เมือง Higashikawa เกาะฮอกไกโด เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมและภาษาญี่ปุ่น

 

อ่านเพิ่มเติม: นักเรียนร่วมกิจกรรมโครงการยุวทูตไทย-ญึ่ปุ่น 2557

นักเรียนชั้น ปวช.ปี2 ทัศนศึกษาชมการแสดงผลงานที่ มอ.ปัตตานี

อีเมล พิมพ์

20 สิงหาคม 2558 นักเรียนชั้น ปวช.ปี2 ทัศนศึกษาชมการแสดงผลงานและร่วมฟังการบรรยายในสาขาการออกแบบประยุกต์ศิลป์ โดย ผศ.สุรชาติ เกษประสิทธิ์ ที่คณะศิลปะกรรมศาสตร์ และต่อด้วยการชมการแสดงผลงานด้านคอมพิวเตอร์ประยุกต์ ของนักศึกษาคณะวิทยาการสื่อสาร ในงานมอ.วิชาการ 2558 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

อัลบั้มภาพการศึกษาดูงาน (จำนวน 12 รูป)

ผอ.ร่วมเวทีเสวนา "ทิศทางการเปลี่ยนแปลงผ่านสู่การเรียนรู้ในยุคดิจิตัลสำหรับโรงเรียนพื้นที่ จชต."

อีเมล พิมพ์

16 ธันวาคม 2558 ผู้อำนวยการโรงเรียนร่วมเวทีเสวนาในหัวข้อ "ทิศทางการเปลี่ยนแปลงผ่านโรงเรียนแบบดั้งเดิมสู่การเรียนรู้ในยุคดิจิตัลสำหรับโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้" ในงานนำเสนอโครงการวิจัย เรื่อง กระบวนการพัฒนาครูผ่านนวัตกรรมรูปแบบการเรียนการสอนโดยบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในศตวรรษที่ 21 ณ โรงแรมปาร์ควิว จังหวัดปัตตานี ทั้งนี้โครงการวิจัยฯ ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยมีดร.ศริยา บิลแสละ อาจารย์สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย
https://www.facebook.com/commsci.pn.psu/posts/1105920232857021

 

อ่านเพิ่มเติม: ผอ.ร่วมเวทีเสวนา "ทิศทางการเปลี่ยนแปลงผ่านสู่การเรียนรู้ในยุคดิจิตัลสำหรับโรงเรียนพื้นที่ จชต."

Page 1 of 64

 
 
 
 

บทความน่าสนใจ