สภานักเรียนโรงเรียนสามัคคีศาสตร์วิทยาเยี่ยมชมโรงเรียน

อีเมล พิมพ์

คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนสามัคคีศาสตร์วิทยา อ. สะเดา ศึกษาดูงานของสภานักเรียนโรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน ระหว่างวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2558

อัลบั้มภาพ จำนวน 30 รูป