นักเรียนร่วมกิจกรรมโครงการยุวทูตไทย-ญึ่ปุ่น 2557

อีเมล พิมพ์

นายมาหาเดร์ สุหลง นร.ม.5 หนึ่งใน 7 เยาวชนที่ได้รับคัดเลือกจากศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เข้าร่วมโครงการยุวทูตแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 17 มีนาคม - 13 พฤษภาคม 2557 ณ เมือง Higashikawa เกาะฮอกไกโด เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมและภาษาญี่ปุ่น

 

 

 อัลบั้มภาพโครงการยุวทูตไทย-ญี่ปุ่น (จำนวน 76 รูป)