กิจกรรม ASEAN EXPO 2015 ปัตตานีเมืองแห่งการเรียนรู้สู่อาเซียน

อีเมล พิมพ์

กิจกรรม ASEAN EXPO 2015 ระหว่างวันที่ 8-10 สิงหาคม 2558 ณ สนามศักดิ์เสนีย์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี
นักเรียนสามารถคว้ารางวัลในกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย 

รางวัลชนะเลิศ
1. ละครเวทีภาษาอังกฤษ Theater
2.Choral Speaking
3.สุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ Speech Contest
รองชนะเลิศอันดับ ๑
1. การเล่านิทานภาษาอังกฤษ Story Telling
รองชนะเลิศอันดับ ๒
1.กล่าวสุนทรพจน์เป็นภาษามลายู Pidato Bahasa Melayu
2. ขับร้องอะนาชีด ประเภททีมหญิง
ชมเชย
1. Drama pendek ละครสั้นภาษามลายู
2. ขับร้องบทเพลงอะนาชีดประเภททีมชาย
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคนด้วย

 

 อัลบั้มภาพการแข่งขัน ( จำนวน 40 รูป)