บรรยากาศวันรับเกรด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

อีเมล พิมพ์

แม้ทาง รร.จะประกาศเกรดในเว็บ http://azizstan.thaiddns.com/studentinfo แล้วก็ตาม แต่ข้อกำหนดหนึ่งที่ นร.จะลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ ๒ ได้ก็คือผู้ปกครองต้องมารับเกรด/พบปะครูที่ปรึกษาระหว่างวันที่ 1-2 พ.ย. 2558

คลิ๊กชมภาพบรรยาการวันรับเกรด