อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานของ ICRC

อีเมล พิมพ์

20/11/2558 วิทยากรจากคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (International Committee of the Red, ICRC) ให้ความรู้เกี่ยวกับองค์กรและการดำเนินงานของ ICRC ในการปฏิบัติภารกิจด้านมนุษยธรรมเพื่อปกป้องคุ้มครองชีวิตและศักดิ์ศรีของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยการสู้รบสงครามและสถานการณ์รุนแรงที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความรู้เกี่ยวกับกฏหมายที่เกี่ยวข้อง แก่กลุ่มนักเรียนที่สนใจ

 อัลบั้มภาพกิจกรรมการอบรม ( 23 รูป)