สภานักเรียนทัศนศึกษาจังหวัดนราธิวาสและรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย

อีเมล พิมพ์

สภานักเรียนทัศนศึกษา เพื่อเปิดโลกทัศน์ แลกเปลี่ยนประสบการณ์และเชื่อมความสัมพันธ์ฉันท์อุคุววะห์ กับโรงเรียนฮาซานิยะห์-นราธิวาส Maahad Muhammadi (L) และ Maahad Muhammadi (P) โกตาบารู -กลันตัน ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 16-17 พ.ย. 2558

 อัลบั้มภาพกิจกรรมทัศนศึกษาของสภานักเรียน  (95 รูป)