รณรงค์กำจัดยุงลาย โดย รพ.สุขภาพประจำตำบล

อีเมล พิมพ์

17 ธันวาคม 2558 รณรงค์กำจัดยุงลายโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข รพ.สุขภาพประจำ ต.นาประดู่

 อัลบั้มภาพกิจกรรมรณรงค์กำจัดยุงลาย (8รูป)