กิจกรรมดาราศาสตร์เพื่อน้องรุ่นที่ ๑-๒

อีเมล พิมพ์

18/12/58 กิจกรรมดาราศาสตร์เพื่อน้อง โดยทีมวิทยากรและสต๊าฟ IAC (ศูนย์ดาราศาสตร์อิสลาม) ในช่วงเช้า เข้าร่วมโดยคณะครูและนักเรียนโรงเรียนกองทัพบกอุทิศดอนยาง อ.หนองจิก ณ โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน และ ช่วงบ่าย ณ โรงเรียนบ้านควนแปลงงู ประกอบด้วยฐานการเรียนรู้การใช้กล้องโทรทรรศน์ การประดิษฐนาฬิกาแดด และแผนที่ดาว

 

อ่านเพิ่มเติม: กิจกรรมดาราศาสตร์เพื่อน้องรุ่นที่ ๑-๒

สภานักเรียนทัศนศึกษาจังหวัดนราธิวาสและรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย

อีเมล พิมพ์

สภานักเรียนทัศนศึกษา เพื่อเปิดโลกทัศน์ แลกเปลี่ยนประสบการณ์และเชื่อมความสัมพันธ์ฉันท์อุคุววะห์ กับโรงเรียนฮาซานิยะห์-นราธิวาส Maahad Muhammadi (L) และ Maahad Muhammadi (P) โกตาบารู -กลันตัน ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 16-17 พ.ย. 2558

 อัลบั้มภาพกิจกรรมทัศนศึกษาของสภานักเรียน  (95 รูป)

อ่านเพิ่มเติม: สภานักเรียนทัศนศึกษาจังหวัดนราธิวาสและรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย

ผอ.ร่วมเวทีเสวนา "ทิศทางการเปลี่ยนแปลงผ่านสู่การเรียนรู้ในยุคดิจิตัลสำหรับโรงเรียนพื้นที่ จชต."

อีเมล พิมพ์

16 ธันวาคม 2558 ผู้อำนวยการโรงเรียนร่วมเวทีเสวนาในหัวข้อ "ทิศทางการเปลี่ยนแปลงผ่านโรงเรียนแบบดั้งเดิมสู่การเรียนรู้ในยุคดิจิตัลสำหรับโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้" ในงานนำเสนอโครงการวิจัย เรื่อง กระบวนการพัฒนาครูผ่านนวัตกรรมรูปแบบการเรียนการสอนโดยบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในศตวรรษที่ 21 ณ โรงแรมปาร์ควิว จังหวัดปัตตานี ทั้งนี้โครงการวิจัยฯ ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยมีดร.ศริยา บิลแสละ อาจารย์สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย
https://www.facebook.com/commsci.pn.psu/posts/1105920232857021

 

อ่านเพิ่มเติม: ผอ.ร่วมเวทีเสวนา "ทิศทางการเปลี่ยนแปลงผ่านสู่การเรียนรู้ในยุคดิจิตัลสำหรับโรงเรียนพื้นที่ จชต."

อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานของ ICRC

อีเมล พิมพ์

20/11/2558 วิทยากรจากคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (International Committee of the Red, ICRC) ให้ความรู้เกี่ยวกับองค์กรและการดำเนินงานของ ICRC ในการปฏิบัติภารกิจด้านมนุษยธรรมเพื่อปกป้องคุ้มครองชีวิตและศักดิ์ศรีของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยการสู้รบสงครามและสถานการณ์รุนแรงที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความรู้เกี่ยวกับกฏหมายที่เกี่ยวข้อง แก่กลุ่มนักเรียนที่สนใจ

 อัลบั้มภาพกิจกรรมการอบรม ( 23 รูป) 

อ่านเพิ่มเติม: อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานของ ICRC

สภานักเรียนโรงเรียนสามัคคีศาสตร์วิทยาเยี่ยมชมโรงเรียน

อีเมล พิมพ์

คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนสามัคคีศาสตร์วิทยา อ. สะเดา ศึกษาดูงานของสภานักเรียนโรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน ระหว่างวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2558

อัลบั้มภาพ จำนวน 30 รูป

บรรยากาศวันรับเกรด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

อีเมล พิมพ์

แม้ทาง รร.จะประกาศเกรดในเว็บ http://azizstan.thaiddns.com/studentinfo แล้วก็ตาม แต่ข้อกำหนดหนึ่งที่ นร.จะลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ ๒ ได้ก็คือผู้ปกครองต้องมารับเกรด/พบปะครูที่ปรึกษาระหว่างวันที่ 1-2 พ.ย. 2558

คลิ๊กชมภาพบรรยาการวันรับเกรด

อ่านเพิ่มเติม: บรรยากาศวันรับเกรด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

บริจาคโลหิต /มอบของขวัญแด่ชีวิต

อีเมล พิมพ์

19/11/2558 ครูและนักเรียนร่วมกันบริจาคโลหิต โดยเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานีออกหน่วยรับบริจาค ณ ห้องประชุมอาคาร ๕ โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน

อัลบั้มภาพกิจกรรมบริจาคโลหิต (15 รูป)

อ่านเพิ่มเติม: บริจาคโลหิต /มอบของขวัญแด่ชีวิต

รองแชมป์ "Tournament Organized Charity 2015"

อีเมล พิมพ์

ฟุตซอล azizstan u18 ได้รองแชมป์การแข่งขันฟุตซอล "Tournament Organized Charity 2015"

อัลบั้มภาพการแข่งขัน (12 รูป)

อ่านเพิ่มเติม: รองแชมป์ "Tournament Organized Charity 2015"

Page 1 of 63