นักเรียนยุคแรกๆ

หลังจดทะเบียนเป็นปอเนาะอย่างเป็นทางการเมื่อ พ.ศ. 2494 ก็มีการเรียนการสอนในระบบโรงเรียนขึ้น โดยเป็นวิชาศาสนา เริ่มตั้งแต่ชั้นอิบติดาอิยะห์ที่ 1 ขณะเดียวกัน ก็ยังคงมีการสอนกิตาบบนบาลัยตามรูปแบบดั้งเดิม โดยทั่วไปแล้ว ชาวบ้านบริเวณดังกล่าวจะเริ่มเรียนสามัญ ป.1- ป.4 ที่โรงเรียนบ้านนาประดู่ หลังจากนั้นอาจจจะต่อ ป. 5- ป.7 ถ้าไม่ใช่โรงเรียนในตัวเมืองปัตตานีก็ที่โรงเรียนวัดนาประดู่ ถ้าใครไม่ต่อสามัญก็จะมาต่อศาสนาชั้นอิบติดาอิยะห์ที่ 1 ที่โรงเรียนอาซิซสถาน

ชาวบ้านร่วมกันสร้างอาคารเรียน (ปัจจุบันอาคารหลังนี้ถูกรื้อออกแล้ว และปรับเป็นลานเทเบิลเทนนิสในปัจจุบัน)

ผู้จัดการโรงเรียนขณะนั้นคือนายหะยีแวอุมา หะยีอาแว ครูใหญ่คนแรกของโรงเรียนชื่ออับดุลเลาะห์ ซอและห์ (จนถึง พ.ศ. 2507) ต่อมาคือนายกอเซ็ง สาหะ (พ.ศ. 2507-2513)  หะยีแวอุมา หะยีอาแว ได้ยื่นคำร้องต่อทางราชการ เพื่อขอจดทะเบียนเป็นโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลาม ใช้ชื่อว่า "โรงเรียนอาซิซสถาน" (เป็นผลจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ พ.ศ. 2510 ที่ให้เร่งรัดปอเนาะที่ขึ้นทะเบียนแล้วทั้งหมด ให้มาขอแปรสภาพจากปอเนาะเป็นโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลาม) จากนั้น พ.ศ.2513 นายหะยีอุมา หะยีอาแว โอนกิจการให้นายอับดุลวาฮับ อับดุลวาฮับ เป็นผู้รับใบอนุญาตและเป็นผู้จัดการ ได้รับใบอนุญาตให้เป็นเจ้าของจัดตั้งโรงเรียน ใบอนุญาตเลขที่ 104/2514 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2514  และให้นายชาลี อับดุลวาฮับเป็นครูใหญ่ เปิดสอนหลักสูตรตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปรับปรุงส่งเสริมปอเนาะ ภาคศึกษา 2 พ.ศ. 2504 เปิดสอนระดับประถมศึกษาตอนปลาย(ป. 1-7) ของกระทรวงศึกษาธิการ

โรงเรียนได้ขยายชั้นเรียนวิชาสามัญ เปิดสอนตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อ พ.ศ. 2516 จนถึงปี พ.ศ. 2521 ได้ยุบหลักสูตรประถมศึกษาตอนปลาย แล้วเปิดสอนตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายของกระทรวงศึกษาธิการ วิชาศาสนาเปิดสอนตามหลักสูตรอิสลามศึกษาตอนต้น(อิบติดาอิยะห์) และหลักสูตรอิสลามศึกษาตอนกลาง(มุตะวัซซิเฎาะห์)ของกระทรวงศึกษาธิการ

hyperlink  คลิ๊กดูคลังภาพในอดีตของโรงเรียน 

 

เข้าสู่ระบบ