ข่าวประชาสัมพันธ์และข่าวการศึกษา

นักเรียนร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2561 นักเรียนร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2561 วันศุกร์, 17 สิงหาคม 2561 นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศและรอ...
ประมวลภาพและวิดิโอบรรยากาการแข่งขันกีฬาภายในประจำปี 2561 อาซิซเกมส์ 2018 ประมวลภาพและวิดิโอบรรยากาการแข่งขันกีฬาภายในประจำปี 2561 อาซิซเกมส์ 2018 วันพฤหัสบดี, 16 สิงหาคม 2561   บรรยากาศพิธีเปิด-ปิด การประชันเช...
สังเกตจันทรุปราคาเต็มดวง สังเกตจันทรุปราคาเต็มดวง วันอาทิตย์, 29 กรกฎาคม 2561 ชุมนุมดาราศาสตร์จัดกิจกรรมสังเกต...
ค่ายพรีโอลิมปิก ปีที่ 3 ค่าย 2 สาขาวิชาชีววิทยา ค่ายพรีโอลิมปิก ปีที่ 3 ค่าย 2 สาขาวิชาชีววิทยา วันพุธ, 25 กรกฎาคม 2561 ผลการเข้าค่ายพรีโอลิมปิก ปีที่ 3 ค่าย...

Kem Bestari Solat 4/2018

37579563

กิจกรรมค่ายทำความเข้าใจและตรวจสอบความถูกต้องในการทำอิบาดัตละหมาด สำหรับนักเรียน ม.1 รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 19-21 กรกฎาคม 2561

f อัลบั้มภาพ

อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม GSP

37421756

วันเสาร์ ที่ 21/7/2561 หมวดคณิตศาสตร์ โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม GSP แก่นักเรียนที่สนใจ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 อาคารวิทยาลัยเทคโนโลยีอาซิซสถานพณิชยการ

f อัลบั้มภาพ

นร.ม.ปลายเข้าอบรมค่ายคอมพิวเตอร์ เรื่องการเขียนโปรแกรมบังคับหุ่นยนต์

37425856

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โครงการ Science mathematics program เข้าร่วมค่ายคอมพิวเตอร์ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ระหว่างวันที่ 19-20 กรกฏาคม 2561

f อัลบั้มภาพ

นักเรียนได้รับรางวัลผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมในระดับที่มีคุณภาพ (3 ดาว)

37402500

นักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีอาซิซสถานพณิชยการ ได้แก่ นายอดุลย์ คารี นายสูไหลมัน ยาบี นายมะรอวี คางา นายอัสฟาฮัน หมัดหลำ ครูที่ปรึกษา ครูลุตฟี สาและ ที่ได้รับรางวัลการนำเสนอเอกสารเชิงแนวคิด/ผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมในระดับที่มีคุณภาพ (3 ดาว) ในกิจกรรมบ่มเพาะนักประดิษฐ์สายอาชีวศึกษา ประจำปี 2561 ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 18-20 กรกฎาคม 2561

f อัลบั้มภาพ 1   f อัลบั้มภาพ 2  f อัลบั้มภาพ 3

ตั้งค่ายพักแรมเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์

37342190

กองลูกเสือสันติสุข จชต. ตั้งค่ายพักแรมที่สนามบินนานาชาติหาดใหญ่เพื่อคอยให้บริการช่วยเหลือผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ทั้งนี้ท่านกงศุลใหญ่ประจำญิดดะห์แวะมาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ลูกเสือและทีมครูฝึก

f อัลบั้มภาพ 1 f อัลบั้มภาพ 2 

อบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมจรวดขวดน้ำและเครื่องบินกระดาษพับ

18 กรกฎาคม 2561 นักเรียนเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมจรวดขวดน้ำและเครื่องบินกระดาษพับ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา 

f อัลบั้มภาพกิจกรรมอบรม