กิจกรรมบริจาคเลือด ประจำปี 2560

23847297

สภานักเรียนจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต โดยมีเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานีออกหน่วยบริการ ณ ห้องประชุมอาคาร 5 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560

f อัลบัมภาพกิจกรรมบริจาคโลหิต 

สภานักเรียนโรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยาเยี่ยมชมโรงเรียน

22 พฤศจิกายน 2560 คณะครูและสภานักเรียนโรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยา ยะลา เยี่ยมชมโรงเรียนเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานสภานักเรียน 

 อัลบั้มภาพกิจกรรมการเยี่ยมชม 

ประชุมร่วมคณะกรรมการสถานศึกษาและฝ่ายบริหารโรงเรียน

 23550309

16 พ.ย. 2560 เป็นการประชุมครั้งแรกเพื่ออนุมัติแผนต่างๆและกรอบจำนวนนักเรียนหลังแยกใบอนุญาตเป็นโรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถานและวิทยาลัยเทคโนโลยีอาซิซสถานพณิชยการ

 อัลบั้มภาพ

A visit from IAIN Rector

23551199

16-11-2017 A visit from Rector and staffs of The State Islamic Institute of Surakarta (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta), Indonesia 

f อัลบั้มภาพกิจกรรม