งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560

สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 
ประจำปีการศึกษา 2560 

สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ณ ศูนย์การแข่งขันจังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่าง วันที่ 19-21 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560

fอัลบัมภาพกิจกรรม 

กีฬาหอพักหญิงอาซิซสถาน 2017

โครงการกีฬาหอพักหญิงอาซิซสถาน 2017 หนึ่งในโครงการของสภานักเรียนที่จัดขึ้นทุกปี เพื่อส่งเสริมด้านสุขภาพพลานามัยและความสามัคคีระหว่างกันของนักเรียนหอพัก

f อัลบัมภาพกิจกรรม

อำลา Mr.Imam Qoiri

11-12-2017 นายมูหัมมัดนาสีรูดดีน เล๊ะนุ๊ ผู้จัดการโรงเรียนและเพื่อนครูกล่าวอำลา Mr.Imam Qoiri ครูประจำหมวดภาษาอังกฤษ ซึ่งได้ทำการสอนที่โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถานเป็นเวลา 2 ปี และจะเดินทางกลับภูมิลำเนา ประเทศอินโดนีเชีย ในวันพฤหัสบดีนี้

ค่ายศึกษาระบบนิเวศและความหลากหลาย

ค่ายศึกษาระบบนิเวศและความหลากหลาย กิจกรรมของนักเรียนห้องเรียน SMP ม.1 ณ เกาะลิดี จังหวัดสตูล ระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม 2560

f อัลบั้มภาพกิจกรรม 1   fอัลบั้มภาพกิจกรรม 2     fอัลบั้มภาพกิจกรรม 3

กิจกรรมบริจาคเลือด ประจำปี 2560

23847297

สภานักเรียนจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต โดยมีเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานีออกหน่วยบริการ ณ ห้องประชุมอาคาร 5 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560

f อัลบัมภาพกิจกรรมบริจาคโลหิต