งานสัปดาห์เศรษฐศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้น ม.5

26962274

วันที่ 22 มกราคม 2561 โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

f อัลบั้มภาพกิจกรรม

มหกรรมวิชาการและตาดีกาสัมพันธ์ 2018

26167461

ทางโรงเรียนจัดมหกรรมวิชาการและตาดีกาสัมพันธ์ 2018 ระหว่างวันที่ 6-7 มกราคม 2561 โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนตาดีกาในเครือข่ายจำนวนกว่า 80 โรง เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาและเวทีวิชาการ มีท่านนายอำเภอมาให้เกียรติเปิดพิธี

f อัลบั้มภาพกิจกรรม

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560

สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 
ประจำปีการศึกษา 2560 

สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ณ ศูนย์การแข่งขันจังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่าง วันที่ 19-21 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560

fอัลบัมภาพกิจกรรม 

กีฬาหอพักหญิงอาซิซสถาน 2017

โครงการกีฬาหอพักหญิงอาซิซสถาน 2017 หนึ่งในโครงการของสภานักเรียนที่จัดขึ้นทุกปี เพื่อส่งเสริมด้านสุขภาพพลานามัยและความสามัคคีระหว่างกันของนักเรียนหอพัก

f อัลบัมภาพกิจกรรม

อำลา Mr.Imam Qoiri

11-12-2017 นายมูหัมมัดนาสีรูดดีน เล๊ะนุ๊ ผู้จัดการโรงเรียนและเพื่อนครูกล่าวอำลา Mr.Imam Qoiri ครูประจำหมวดภาษาอังกฤษ ซึ่งได้ทำการสอนที่โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถานเป็นเวลา 2 ปี และจะเดินทางกลับภูมิลำเนา ประเทศอินโดนีเชีย ในวันพฤหัสบดีนี้

ค่ายศึกษาระบบนิเวศและความหลากหลาย

ค่ายศึกษาระบบนิเวศและความหลากหลาย กิจกรรมของนักเรียนห้องเรียน SMP ม.1 ณ เกาะลิดี จังหวัดสตูล ระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม 2560

f อัลบั้มภาพกิจกรรม 1   fอัลบั้มภาพกิจกรรม 2     fอัลบั้มภาพกิจกรรม 3