โครงการเสริมทักษะปฏิบัติการทางไฟฟ้าสำหรับนักเรียนชั้น ม.5

27544550

แบ่งเป็น 2 รุ่น วันที่ 27 มกราคม และ 3 กุมภาพันธ์ 2561

f อัลบั้มภาพกิจกรรม 1 f อัลบั้มภาพกิจกรรม 2

ทัศนศึกษาตามโครงการย้อนรอยประวัติศาสตร์ลังกาสุกะ-ปาตานี

27459186

3-4 กุมภาพันธ์ 2561 สำหรับนักเรียนระดับชั้น ม.4 ตามรายวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ณ เมืองโบราณยะรัง มัสยิดกรือเซะ และบรืเวณโดยรอบ  

f อัลบั้มภาพกิจกรรม 1 f อัลบั้มภาพกิจกรรม 2

นร.ร่วมกิจกรรมในในงานมนุษย์+ธรรม นำน้ำใจสู่สภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม ครั้งที่ 2

27336612

2 กุมภาพันธ์ 2561 นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันปาฐกถาและขับร้องอะนาชีดในงานมนุษย์+ธรรม นำน้ำใจสู่สภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม ครั้งที่ 2 สำนักจุฬาราชมนตรี ณ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา 

fอัลบั้มภาพกิจกรรม

กิจกรรมส่องจันทรุปราคา ณ หาดตะโละสมิแล

27459856

ชมรมดาราศาสตร์โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถานได้จัดกิจกรรมส่องจันทรุปราคา ณ หาดตะโละสมิแล อ. ยะหริ่ง จ. ปัตตานี ในวันที่ 31 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 17:00-22:00 น. ได้เกิดปรากฏการณ์“จันทรุปราคาเต็มดวง”ซึ่งครั้งนี้พิเศษกว่าครั้งอื่น เนื่องจากเป็นจันทรุปราคาเต็มดวงช่วงที่ดวงจันทร์โคจรใกล้โลก

งานสัปดาห์เศรษฐศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้น ม.5

26962274

วันที่ 22 มกราคม 2561 โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

f อัลบั้มภาพกิจกรรม

มหกรรมวิชาการและตาดีกาสัมพันธ์ 2018

26167461

ทางโรงเรียนจัดมหกรรมวิชาการและตาดีกาสัมพันธ์ 2018 ระหว่างวันที่ 6-7 มกราคม 2561 โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนตาดีกาในเครือข่ายจำนวนกว่า 80 โรง เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาและเวทีวิชาการ มีท่านนายอำเภอมาให้เกียรติเปิดพิธี

f อัลบั้มภาพกิจกรรม