โครงการพรีโอลิมปิควิชาการ ค่าย 2

สำนักงานการศึกษาเอกชน(สช) จัดโครงการพรีโอลิมปิควิชาการ ค่าย 2 สำหรับ นร.จาก 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ ม.ราชภัฏยะลา(เคมี) มอ.ปัตตานี (ฟิสิกส์และคณิตศาสตร์) และ มนร (ชีววิทยา) ระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 2559 มีนักเรียนของ รร. สอบผ่านเข้าค่าย 2 จำนวน 14 คน

อบรมการใช้โปรแกรม Ms Powerpoint

ทางโรงเรียนอบรมการสร้างสื่อการเรียนการสอนโดยใช้โปรแกรม Ms PowerPoint สำหรับครูและอุซตาส ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 3 อาคารอาชีวศึกษา โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน ระหว่างวันที่ 29 - 30 กรกฎาคม 2559

 อัลบั้มรูปการอบรม

นักเรียนเข้าร่วมค่ายเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อมพร้อมใจคืนความสุขสู่ชายแดนใต้

คุณครูและนักเรียนจำนวน 10 คน เข้าร่วมค่ายเยาวชนรักสิ่งแวดล้อมพร้อมใจคืนความสุขสู่ชายแดนใต้ ระหว่างวันที่ 24-30 กรกฎาคม 2559 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช เพชรบุรีและกรุงเทพ จัดโดยกระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Proponents say Everyday Math adds up, though some don't understand how

Sample image

Vestibulum accumsan habitasse dictum id ut Curabitur amet libero mauris condimentum. Adipiscing semper Vivamus Suspendisse at ante orci rutrum Nullam ut tincidunt. Lacinia eu sem justo elit dignissim vel orci tortor malesuada Nulla. Gravida consequat et interdum enim ipsum eget velit pretium pretium Quisque. Vestibulum congue eu laoreet augue mi vel tincidunt tempus nulla morbi. Dictum congue dignissim nec Sed a eu.

Ipsum eu wisi scelerisque id Nullam ante convallis et id a. Integer et malesuada porttitor adipiscing facilisis suscipit Donec quam nulla et. Pede eu tempor Nulla morbi quis nibh mus semper tincidunt.

Forget about the mandate. Let’s fix health care

Sample image

Vestibulum accumsan habitasse dictum id ut Curabitur amet libero mauris condimentum. Adipiscing semper Vivamus Suspendisse at ante orci rutrum Nullam ut tincidunt. Lacinia eu sem justo elit dignissim vel orci tortor malesuada Nulla. Gravida consequat et interdum enim ipsum eget velit pretium pretium Quisque. Vestibulum congue eu laoreet augue mi vel tincidunt tempus nulla morbi. Dictum congue dignissim nec Sed a eu.

Creative essay challenge inspires College community

Sample image

Ut in lobortis Nulla Sed augue Morbi sem consequat a quis. Dui Quisque Aenean Vivamus convallis tempor ut amet interdum sem semper. Donec adipiscing In netus vitae Nulla Nunc Nulla nibh Nunc egestas. Ante habitant neque mauris dui libero dui feugiat convallis vitae Aliquam. Aenean augue risus Cras lacinia quis pulvinar Lorem faucibus In.