นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ junior science talent project

29663259

นักเรียนห้องเรียน SMP ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ดญ.ฟารีญา เหมมาและ ดญ.ซูวารี สาลีมี นักเรียนในโครงการ junior science talent project นำเสนอผลงานโครงงาน
#JSTP

 29744744

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช