นักเรียนเข้าร่วมอบรมดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันถือศีลอด

32271760

14 – 16 พฤษภาคม หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา จัดอบรมดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันถือศีลอด เดือนรอมฎอน ประจำปี 2561

ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา มีนักเรียน คุณครู ผู้นำศาสนาของภาคใต้ ให้ความสนใจเข้าร่วมกว่า 120 คน มีกิจกรรมทั้งภาคบรรยายและภาคสังเกตการณ์ มุ่งเน้นการพัฒนาองค์ความรู้พื้นฐานทางด้านดาราศาสตร์อิสลาม และประสบการณ์ในการใช้อุปกรณ์ดาราศาสตร์เพื่อใช้สังเกตดวงจันทร์ในการกำหนดวันถือศีลอด เดือนรอมฎอน และกำหนดวันออกศีลอด (วันอิฎิ้ลฟิตรี) ในเทศกาลฮารีรายอ 

f อัลบั้มภาพ