ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ประจำภาคเรียน 1/2561

34274704

3 มิถุนายน 2561 ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน และวิทยาลัยเทคโนโลยีอาซิซสถานพณิชยการ ณ ห้องประชุมอัลอัรก็อมบินอาบิลอัรก็อม

f อัลบั้มภาพ