อิดดิบะห์แก่นักเรียน

34395335

4 มิถุนายน 2561 พิธีมอบซะกาตจากท่านผู้รับใบอนุญาตแก่นักเรียน เนื่องในเดือนรอมาฎอนและวันอิดิลฟิตรี

f อัลบั้มภาพ