สภานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมโครงการผลิตสื่อเพื่อสร้างสรรค์

 36800540

8 กรกฎาคม 2561 คณะกรรมการสภานักเรียนเข้าร่วมการอบรมการผลิตสื่อ ตามโครงการผลิตสื่อเพื่อสร้างสรรค์ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

fอัลบั้มภาพ

บรรยากาศหลังการอบรม

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช