ครูเข้าร่วมโครงการอบรมการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์

20819186

โครงการอบรมการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์สำหรับครูในโรงเรียงจัดตั้งห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) รุ่นที่ 1
ระหว่างวันที่ 12-14 สิงหาคม 2560

f อัลฃั้มภาพกิจกรรมอบรม 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช