อบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมจรวดขวดน้ำและเครื่องบินกระดาษพับ

18 กรกฎาคม 2561 นักเรียนเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมจรวดขวดน้ำและเครื่องบินกระดาษพับ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา 

f อัลบั้มภาพกิจกรรมอบรม