ติดตามการจัดการเรียนการสอนโปรแกรมห้องเรียนพิเศษด้านิทยาศาสตร์

22 กันยายน 2559 คณะนิเทศจาก สช.ส่วนกลางนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนโปรแกรมห้องเรียนพิเศษด้านิทยาศาสตร์(โครงการส่งเสริมหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสูตรอิสลามศึกษาแบบบูรณาการ) ของโรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน

 อัลบั้มภาพการตรวจเยี่ยมติดตาม

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช